Луѓе

Локација и насоки

Нашиот објект, кој е оддалечен 900 метри Од Зоолошката Градина Дарица, се наоѓа на влезот на Бајрамоглу.